Richtár Jakub

Varňa

Varňa

varna

Kopačka

Zakvášanie

zakvasanie

Hlavné kvasenie

Hlavné kvasenie

Ležanie

Tanky

Pretlačný tank