Richtár Jakub

erb     Minipivovar „Richtár Jakub“ dostal   názov podľa významného rodu bratislavských richtárov.  Rod Jakubovcov bol na konci 13. storočia a v prvej polovici 14. storočia významným rodom bratislavských richtárov. Jakub I. bol prvým zvoleným richtárom, po udelení veľkého mestského privilégia Bratislave v roku 1291 posledným kráľom z rodu arpádovcov Ondrejom III.  Rod Jakubovcov vládol v Bratislave bezmála 100 rokov, len Jakub II.  bol richtárom spolu 46 rokov a to v tej dobe volili mešťania richtára každý rok vždy na sv. Juraja 24. apríla vo Františkánskom kostole. Počas obdobia, keď boli Jakubovci richtármi v meste prekvitali remeslá, obchod i vinohradníctvo.
Jakub II. si nechal postaviť nový dom so štvorpodlažnou vežou s dreveným ochozom, ktorý sa neskôr stal základom dnešnej starej radnice, dom aj  veža postupom rokov zmenili svoj pôvodný gotický vzhľad. Ku komplexu domov starej radnice boli v neskorších časoch pripájané susediace domy podľa toho ako sa rozrastalo mesto bolo potrebné zväčšiť aj priestory samotnej radnice.
Jakub II. dal vybudovať aj rodinnú hrobku a kaplnku sv. Jána Evangelistu, ktorá sa nachádza vo Františkánskom kostole. V hrobke rodiny je vidieť umelecky stvárnený erb rodu Jakubovcov, ktorý sa stal základom aj našej značky.
Skoro v každom meštiackom dome sa v stredoveku varilo pivo a určite to nebolo inak ani v dome richtára Jakuba, aj keď veľký pivovar v meste nebol a pivo sa vozilo z okolitých miest najčastejšie z Olomouca alebo Prahy. V roku 1477 bol na dvore radnice zriadený výčap piva. Vtedy sa už aj pivo chladilo ľadom narúbaným v zime na Dunaji.

hrobka